Skip to content

Tag: เพศที่สาม

บุตรหลานมีอาการเบี่ยงเบนทางเพศมีผลจากอะไร

การเบี่ยงเบนเพศไปเป็นเพศที่สามนั้นไม่ผิด แต่ค่อนข้างถูกเหยียดจากสังคมพอสมควร เพราะสังคมไทยนั้น ไม่ยอมรับเท่าไร เหมือนวัฒนธรรมมากนัก เรื่องนี้ก็คงต้องดูกันต่อไป คงจะสามารถปรับกันได้อีกไม่นาน วันนี้จะมาว่าถึง ถ้าบัตรหลานมีการเปลี่ยนเพศหรือ อยากเป็นเป็นเพศตรงข้ามกับที่ตัวเองเกิดมา มีผลจากอะไร อย่างแรกคือ การเลี้ยงดู การเลี้ยงดูนั้น จะเปลี่ยนแปลงเด็ก หรือมีผลกับเด็กมากเสมอ หากดูแลเกินจำความเป็น หรือโอ๋เกินไป เช่นผู้ชาย ควรให้ทำให้ที่เป็นผู้ชาย ไม่ใช่โอ๋ไปทุกอย่าง โตไปอาจเป็นเพศที่สามก็ไม่แน่ ส่วนผู้หญิงก็ลองให้ทำอะไรที่เป็นผู้หญิงทำ เช่นการเล่นตุ๊กตาเป็นต้นนั่นเอง อย่างที่สอง สังคม รอบข้างของเด็กตอนเรียน หรือเวลาเที่ยวเล่น ควรอยู่ในเพศเดียวกัน หากอยู่กับเพศตรงข้ามมากเกินไป แน่นอนโอกาสเป็นไปได้นั้นสูงมาก เพราะการทำกิจกรรมของเพศชายหญิงนั้นจะแตกต่างกันออกไป หลักใหญ่มีอยู่สองข้อนั่นเอง หากจะแก้ปัญหานี้ละ จะทำอย่างไร? มีวิธีแก้แน่นอน สำหรับเด็กที่อายุยังไม่เยอะเกิน 12 ปี สามารถแก้ได้แน่นอน หากเกินกว่านี้ค่อนข้างยากต่อการเปลี่ยนอาการนั่นเอง แต่การเบี่ยงเบนทางเพศนั้นบ้างก็มีผลดีและเสีย ถ้าหากสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ แน่นอนไม่มีผลเสียอย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันเพศที่ 3 ได้รับการยอมรับมากขึ้น อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ด้วยอย่างไร้ปัญหา

Read more