Skip to content

ข้อสังเกตของคำว่า “รัก” กับคำว่า “หลง”

ข้อสังเกตของคำว่า “รัก” กับคำว่า “หลง”

ข้อสังเกตของคำว่า “รัก” กับคำว่า “หลง”

รักหรือหลงเราจะรู้ได้อย่างไร บทความนี้เราจะมาสอนกัน ว่าเรารักหรือหลงเค้า มีเทคนิคเพียงเล็กน้อยกับความรัก ซึ่งดูง่ายเพียงนิดเดียว ยกตัวอย่างเช่น ความรักจากพ่อแม่เนี่ยมันอธิบายง่าย เราไม่สามารถตัดขาดได้แต่เราอยู่ห่างได้ ซึ่งตรงข้ามกับคำว่าหลงโดยปริยาย

1. รัก คือ ความ “ปรารถนาดี” กับอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ใช่การครอบครองแม่แต่อย่างใด หวังว่าเค้าจะได้ดีแม้ไม่มีเรา เหมือนกับความรักของพ่อแม่ที่กล่าวไปนั่นเอง แต่หลง คือ ความปรารถนา “อยาก” นั่นหมายถึงอยากได้ทุกอย่างที่เราต้องการ แต่ไม่ใช่เค้าต้องการแม้แต่น้อย เทคนิคง่ายๆของการดูคนหลงนั่นเอง

2. รัก ใช้เวลา ใช้ความเชื่อใจ ยอมรับข้อแตกต่าง และเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อปรับเข้าหากัน แต่หลง มีลักษณะชอบทุกอย่างในระยะแรก ไม่ว่าเค้าจะมีข้อเสียอย่างไร หรือะเคยทำอะไรมาก่อน โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะทางภายนอก

3. รัก คือการอยู่เคียงข้างกัน ไม่ว่าอีกฝ่ายจะตกอยู่ในภาวะไหน สุข ทุกข์ หรือร้องไห้ ยอมแก้ปัญหาไปด้วยกัน ส่วนหลง สังเกตง่ายๆเมื่ออีกฝ่ายพบเจอปัญหาแล้ว จะรู้สึกแย่ ไม่อยากอยู่เคียงข้าง ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากนัก แต่ถ้าประสบความสำเร็จก็จะยินดีด้วยเป็นธรรมดา

4. รัก คือประชาธิปไตยหมายถึงการยอมรับความิคดเห็นของอีกฝ่าย รวมถึงความคิดเห็นของเราด้วย ว่าลงตัวหรือไม่ ยอมกันหรือเปล่าด้วยความรัก และช่วยหาทางแก้เท่าที่จะทำได้ หลง คือเมื่อเป็นทุกข์จะระบายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพยายามทำให้อีกฝ่ายนั้น หาทางออกให้โดยไม่ยอมแก้เอง

5. รัก คือการยอมปรับข้อเสีย หรือสิ่งที่ไม่ควรของตัวเองให้ดีขึ้นตามสังคม และที่ควรเป็นต่ออนาคตที่ดี แต่หลง คือการบังคับให้อีกฝ่าย ต้องเปลี่ยนตัวเอง และปรับตัวเข้าหาโดยฝ่ายตรงข้าม โดยที่ตัวเองไม่ทำอะไรเพื่ออีกฝ่ายเลย